Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Киселец“ на р. Сугаревска, землище на с. Сугарево, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Глазне в землището на с. Баня, община Разлог и гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-72-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-72-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за настаняване на туристи” в поземлен имот № 052003 в местността „Бански път”, землище на с. Баня, общ. Разлог”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Крайпътен обслужващ комплекс в имот № 011029 с площ 2.210 дка, местност „Сминдарево блато", землище на с. Баня, община Разлог”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-58-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-58-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вилно селище с хотелска част в имот № 21498.318.5 с площ 4.901 дка, местност „Логовето", землище на гр. Добринище, Община Банско”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 5/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 5/25.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. № 1091(1)/05.04.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК


Съобщение за издадено Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо Изх. №1053(1)/13.04.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК