Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-46-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на река Градевска, ляв приток на р. Струма в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за издадени писма изх. №2780(3)/14.09.2017 г., изх. №2780(5)/13.10.2017 г. и изх. №2780(6)/15.11.2017 г.

Съобщение за издадени писма на РИОСВ - Благоевград изх. №2780(3)/14.09.2017 г., изх. №2780(5)/13.10.2017 г. и изх. №2780(6)/15.11.2017 г. до „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Клинеца от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“.

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-94-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-94-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Бистрица - 3“ на река Благоевградска Бистрица, землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Бистрица - 1“ на река Благоевградска Бистрица, землище на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-05-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-05-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на канализационни колектори, локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и заустване в р. Струма, имот № 000327, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-29-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в поземлени имоти № 000327 и № 000326, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-27-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ПЕ-27-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник“ в поземлен имот № 000951 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...