Съдържание

Посетители

В момента има 305  гости и няма потребители и в сайта

Становища по екологична оценка

БД-04-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-04-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ Подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот №024136 с площ 48,862 дка в местността “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград за фотоволтаична централа

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-03-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за изграждане на соларна централа в имот № 013073 в местността “Кефаликата-сак. чешма”, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград   

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-02-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ  Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „Фотоволтаична централа” в имот №032038, с площ от 21,894 дка, м. „Якуната”, землище с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ЕО/2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД-01-ЕО/2011 г.

СЪГЛАСУВАМ  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за голяма фотоволтаична сиситема за производство на електрическа енергия в имот №024131, местността “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ЕО/2009 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД- 02-ЕО/2009 г.

СЪГЛАСУВАМ  „Общ устройствен план на Община Благоевград”, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ЕО/2009 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № БД- 01-ЕО/2009 г.

СЪГЛАСУВАМ План за улична регулация (ПУР) и План на режим за застрояване (ПРЗ) на територия включваща местностите «Рупоница», «Рудина», «Конещица», «Асеново дере», «Чакъла», «Агова круша», «Шабаница» и «Русковица» в землището на с. Баня, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението