Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №196/2022

Изх. №611(1)/25.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 MW върху съществуващи сгради и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 39116.20.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „АЙ БИ СИ - КОНСУЛТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №195/2022

Изх. №528(1)/24.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на склад за торове в поземлен имот с идентификатор 14492.15.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (УПИ XVI по плана на гр. Кресна)“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №194/2022

Изх. №527(1)/24.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.47.ll, местност Оградата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №193/2022

Изх. №271(3)/24.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44416.8.113 в местността Каменика по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: М. Б.

Прочети още...

Съобщение №192/2022

Изх. №796(1)/23.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща масивна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-6739, кв. 279 (имот с идентификатор 17395.501.6739) по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в спортен комплекс“

възложител: „КТ-ТАКТИКАЛ КИЙ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №191/2022

Изх. №718(1)/23.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на надстройка и пристройка на сграда с идентификатор 04279.616.221.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.616.221 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и допълващо застрояване - обект за търговия и услуги“

възложител: Д. Ш., Д. У.

Прочети още...

Съобщение №189/2022

Изх. №682(1)/23.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 5 kW върху прилежащ терен в УПИ -1210, кв. 91 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: А. Б.

Прочети още...