Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №159/2022

Изх. №461(1)/17.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2556, разположена върху сграда с идентификатор 17395.501.2458.9 в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2458 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №158/2022

Изх. №459(1)/17.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2588, разположена върху сграда с идентификатор 04279.602.40.3 в поземлен имот с идентификатор 04279.602.40 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №157/2022

Изх. №458(1)/17.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2504, разположена върху сграда с идентификатор 04279.604.321.1 в поземлен имот с идентификатор 04279.604.321 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №156/2022

Изх. №457(1)/17.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2358, разположена върху сграда с идентификатор 04279.613.348.1 в поземлен имот с идентификатор 04279.613.348 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №155/2022

Изх. №454(1)/17.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2354, разположена върху сгради с идентификатори 02676.501.2081.1 и 02676.501.2081.2 в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2081 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №154/2022

Изх. №453(1)/17.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция № 2343, разположена върху сгради с идентификатори 04279.629.114.44 и 04279.629.114.45 в поземлен имот с идентификатор 04279.629.114 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №153/2022

Изх. №302(3)/17.02.2022 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00134.500.159 в местността Чуката о одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

възложител: Р. С.

Прочети още...