Съдържание

Посетители

В момента има 630  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "МВЕЦ на р. Ощавска в землище на с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-14-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Светлина 2“ на река Места“,землище на с. Буково, община Гоце Делчев

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-13-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-13-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Светлина 1“ на река Места“, землище на с. Филипово и с. Места, община Банско

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-12-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-12-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Светлина 3“ на река Места“, землище на с. Филипово, община Банско

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ „Долна Места-1“ на река Места“ в землище на гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Петрелик, и с. Теплен, община Хаджидимово“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-15-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на с. Бело поле – Промишлена зона, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-06-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуваща сграда и изграждане на кладенец в имот № 512.201 с площ 1000 м2, местност “Валого”, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...