Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-107-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-107-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен хотел в имот №007045, местност Мерата, землище на гр. Добринище, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-54-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-54-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Ракочевица 2” на р. Ракочевица” в землище на с. Долно Осеново, общ. Симитли"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-51-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-51-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел в имот №21498.159.30, местност Дуровец, землище на гр. Добринище, община Банско“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-24-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-24-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Производство на дограма и мебели, складова дейност и администрация в имот №017026 с площ 2.000 дка, местност Соколовец, землище на гр. Сандански, община Сандански“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-18-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-18-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на електропровод 20kV(подземно и надземно) за захранване на имот с идентификатор 65334.226.7842 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2015 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж на самостоятелeн обект с идентификатор 65334.110.430.4.9, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 65334.110.430 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в селскостопанска аптека“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-67-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на апартаментен комплекс в имот №002048, част от отдел 239, подотдел „а“ в обхвата на ДЛ „Разлог““

Прочети още...