Съдържание

Посетители

В момента има 604  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за 100 крави в имот № 055010 в местност „Горно грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-07-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за зеленчуци в поземлени имоти с № 046023, № 046024 и № 046027 с обща площ 5,360 дка, местност „Чавдаров кавак“ в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващане на к. 371.0 м и сградоцентрала на к. 344.2 м в землището на с. Покровник, общ. Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-116-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-116-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баража“ на главен водопровод „Бистрица“ в поземлен имот 04279.607.30, местност „Бачиново“ в землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-39-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за комплексно обществено обслужване за търговска дейност и паркинг в част от поземлен имот с идентификатор 04279.617.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-10-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-10-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на стопански двор и овощна градина (череши и смокини) в имот № 015037 в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-01/2010 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-01/2010 г. по ОВОС за инвестиционно предложение „Комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран в язовир „Бели брег“, представляващ имот с идентификатор 65334.213.2 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...