Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-138-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-138-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Курортно-възстановителен и оздравителен център“ в имот № 000239, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-49-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-49-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотел със СПА-център и апартаменти за сезонно ползване“ в имот № 156018, местност „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-31-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на курортно-възстановителен център и модулна пречиствателна станция за битово-отпадъчни води“ в имот № 000644, землище на с. Марикостиново, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-14-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №758(1)/22.01.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-14-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Коматиница-Манастира“ в землище на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград

Съобщение за издадено Решение №БД-16-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №762(1)/22.01.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-16-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за изграждане на 12 бр. малки водноелектрически централи (МВЕЦ) на р. Струма - от МВЕЦ «ЕКО Струма 13» до МВЕЦ «ЕКО Струма 24» в землищата на селата Струма, Вълково, Плоски и гр. Сандански, община Сандански, селата Драката, Илинденци, Горна Крушица и Каменица, община Струмяни и с. Долна Градешница и с. Сливница, община Кресна

Съобщение за издадено Решение №БД-13-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №757(1)/22.01.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-13-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Рупите 2“ на р. Струма, землища на с. Старчево и с. Генерал Тодоров, община Петрич

Съобщение за издадено Решение №БД-12-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №766(1)/22.01.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-12-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ и МВЕЦ „Градево 1“ на р. Градевска, землище на с. Градево, община Симитли