Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено Решение №БД-28-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №19(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-28-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Перален цех за пране на трико с капацитет до 5 тона на ден в УПИ XX, кв. 32 по плана на с. Левуново, община Сандански“

Съобщение за издадено Решение №БД-26-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №18(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-26-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на течащи води на р. Струма в землищата на община Симитли и община Кресна

Съобщение за издадено Решение №БД-24-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №899(1)/01.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-24-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни гуми чрез пиролиза”, в УПИ ІІІ -1437, кв. 20 на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-84-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-84-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Черешница“ на р. Черешница в землището на с. Черешница, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-81-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-81-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Комплекс с хотелски и жилищни сгради“ в имот № 000283, местност „Анаргир“, землище на гр. Мелник, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-80-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-80-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Комплекс с хотелски и жилищни сгради“ в имот № 000279, местност „Анаргир“, землище на гр. Мелник, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение №БД-27-П/2019 г. изпратено с писмо изх. №21(1)/05.03.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № БД-27-П/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ с пл. № 689, кв. 32 по плана на с. Краище, община Белица“ в РИОСВ – Благоевград