Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №913/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за автомобили и мотоциклети, кафе, магазин и офиси в имот № 016090, местност „Балтовици“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №912/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и лека ограда в поземлен имот с идентификатор 04279.25.42 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №911/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за мрамор и мраморни изделия в имот № 023020, местност „Гарата“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №910/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в част (0.300 дка) от имот № 021006 с обща площ 1.300 дка, местност „Решманица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №909/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 МHz на „Мобилтел“ ЕАД с № KNL 0060 „РИЛА НОВА“ в имот № 105055, местност „Маноилово“, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил”

Прочети още...

Съобщение №908/2015

инвестиционно предложение “Укрепване на централно градско дере в участъка от съществуващ ЖП мост до съществуваща подпорна стена в р. Струма с изграждане на пешеходен мост над дерето в имот № 000310, местност „Мерията“, землище ма гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №907/2015

Технологичен план за залесяване от 2015 година в горски територии собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Симитли

Прочети още...