Съдържание

Посетители

В момента има 432  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №933/2015

Горскостопанска програма за имот №096018, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №932/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на лятна кухня в УПИ ХІ-14, кв. 1 по регулационния план на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №931/2015

„Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Благоевград 2015 – 2020 г.“

Прочети още...

Съобщение №930/2015

инвестиционно предложение “Къща за гости - преустройство на съществуваща жилищна сграда и пристрояване в УПИ ХХХVI, поземлен имот с идентификатор 61813.93.49 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №929/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел и ресторант в имоти с идентификатори 56126.603.9932 и 56126.603.9933 (УПИ ХХХVІІ и УПИ ХХХVІІІ, кв. 53) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №928/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.160.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №927/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и помещения за обитаване в имот № 005007, местност „Мальовото“, землище на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...