Съдържание

Посетители

В момента има 284  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №899/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 14521.4.180 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златарица, община Белица, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №898/2015

Горскостопанска програма за имот с номер 090021 по картата на възстановената собственост за землището на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград – собственост на физически лица

Прочети още...

Съобщение №897/2015

Инвестиционно предложение за „Промяна на характеристики и параметри на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ракочевица, землище на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №896/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 56126.175.67 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №895/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за селски туризъм в имот № 277038 с площ 2.423 дка, местност „Чифлико“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №894/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на къщи за селски туризъм в имот № 1270040 с площ 3.072 дка, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №893/2015

Инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещения за обитаване в поземлен имот с идентификатор 20064.51.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дагоново, община Белица, област Благоевград“

Прочети още...