Съдържание

Посетители

В момента има 380  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №86/2019

Изх. №22(3)/11.02.2019 г.

“Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 87312.10.69, 87312.82.18, 87312.82.9, 87312.82.40, 87312.75.12, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ВАНГЕЛ СТОИЛКОВ

Прочети още...

Съобщение №85/2019

Изх. №398(1)/11.02.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.117 в местността „Сиджимковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“

Възложител: А. Б. Н.

Прочети още...

Съобщение №84/2019

Изх. №397(1)/11.02.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.3388 в местността „Орлова чука“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих “ за „вилно строителство“

Възложител: А. Б. Н.

Прочети още...

Съобщение №83/2019

Изх. №396(1)/11.02.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.3387 в местността „Орлова чука“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих “ за „вилно строителство“

Възложител: А. Б. Н.

Прочети още...

Съобщение №82/2019

Изх. №395(1)/11.02.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.2612 в местността „Сиджимковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за земеделски труд и отдих “ за „вилно строителство“

Възложител: А. Б. Н.

Прочети още...

Съобщение №81/2019

Изх. №385(1)/11.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 56126.603.7936 и 56126.603.7937 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Т. З. С.,  В. А. С.

Прочети още...

Съобщение №80/2019

Изх. №312(1)/11.02.2019 г.

проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.15.7 в местността „Мечкарката“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Възложител:„ДАРЪМ“ ЕООД

Прочети още...