Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №58/2019

Изх. №164(3)/01.02.2019 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот № 410004, местност „Реката“, землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. Л. В.

Прочети още...

Съобщение №57/2019

Изх. №207(1)/30.01.2019 г.

проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „гараж и жилищно строителство“ в УПИ V, пл. № 462, кв. 30 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград

Възложител: „КРИСТАЛ КЛИЙН 7“ ЕООД, ЕИК 203831404

Прочети още...

Съобщение №56/2019

Изх. №205(1)/30.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура по част от ул. „Георги Темелков“, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №55/2019

Изх. №193(1)/30.01.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.17.42 в местността „Чикуто - Ш.16“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „складова база за промишлени стоки, магазини и офиси“

Възложител: М. Б. Д.

Прочети още...

Съобщение №54/2019

Изх. №191(1)/30.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина в поземлен имот №078007 в землището на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Ю. Б. К.

Прочети още...

Съобщение №53/2019

Изх. №188(1)/30.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на базова станция BLG0052.А003 „Leshnica”, находяща се в УПИ IV-10,11, кв.1 по плана на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...

Съобщение №52/2019

Изх. №186(1)/30.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на базова станция BLG0073.А001 „Popovi livadi”, находяща се в УПИ I-196,197 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131468980

Прочети още...