Съдържание

Посетители

В момента има 332  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -04- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -04- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.143.24, местност “Влашка чука”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -03- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -03- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.52.1, местност “Шеиница-Ш.24”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -02- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -02- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и съпътстващи колектори – гр. Петрич”, местоположение имоти № 086050, № 086008, местност „Лъките” и № 000088, местност „Амушева лъка”,  землище на гр. Петрич, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -01- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -01- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Хотелски комплекс с модулно пречиствателно съоръжение», местоположение УПИ І по плана на Марикостински минерални бани, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението