Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №954/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на ажурна ограда с височина до 2.20 м над прилежащия терен в имот № 505045 с площ 1.818 дка, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №953/2015

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.610.375.1.59 от „магазин“ в „пицария“, разположен в имот 04279.610.375 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №952/2015

инвестиционно предложение „СМР-изграждане на сушилни камери, закупуване и монтиране на технологично оборудване за производство и маркетинг на месни продукти за месопреработвателно предприятие „Карол Фернадндес Мийт“ ООД, находящо се в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №951/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на две къщи за селски туризъм в имот № 127087 с площ 0.926 дка, местност „Мразеница“, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №950/2015

инвестиционно предложение „Газификация на котелна централа – газопроводно отклонение DN50; PN0.5 от разпределителен газопровод на „Рила газ“, захранващ горелки на отоплителна централа по друг проект за сградата на Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.628 (УПИ І-832, кв. 47) по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №949/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.28.114 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №948/2015

инвестиционно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на обществена хигиенна баня, разположена в имот № 001431, местност „Баните“, земище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...