Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №71/2018

Изх. №276(1)/01.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на ресторант с банкетна зала, пицария и детски кът в УПИ 65334.150.3Б (имот с идентификатор 65334.150.37), местност „Чинар куши“, землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „СЮРСЕН“ ЕООД, ЕИК 203049588

Прочети още...

Съобщение №70/2018

Изх. №273(1)/01.02.2018 г.

уведомление „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград“

Възложител: ВИОЛЕТА НОВОСЕЛСКА

Прочети още...

Съобщение №69/2018

Изх. №263(2)/01.02.2018 г.

уведомление „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и канализация до имоти с № 77.923, местност „Габеро“ № 77.2241, местност „Габеро“, № 77.2234, местност „Габеро“, № 77.2484 местност „Крушите“ и № 77.2483, местност „Крушите“ по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Рилци, община Благоевград и имот с №024020, землище на с. Рилци, община Благоевград“

Възложител: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ, ДИМИТЪР ТОПУЗОВ, АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ, ДАНИЕЛА ИЛИЕВА, ГЕОРГИ ЙОКОВ,ВАЛЕРИ МИКОВ

Прочети още...

Съобщение №68/2018

Изх. №255(2)/01.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Обновяване на градски площад и градска градина в УПИ III и УПИ V, кв.67 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №67/2018

Изх. №241(1)/01.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 03504.251.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: ХЮСЕИН ШЕРИФ

Прочети още...

Съобщение №66/2018

Изх. №235(2)/01.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VII-91, кв.5 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: ЗОЯ СЕДЕЛЧАНОВА

Прочети още...

Съобщение №65/2018

Изх. №203(1)/01.02.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз в имот № 017004, местност „Лозето“, землище на с. Садово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: ДИМИТЪР ПУМПАЛОВ

Прочети още...