Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №64/2018

Изх. №113(4)/01.02.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец в поземлен имот №000103 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„БЕТОН“ ООД, ЕИК811183258

Прочети още...

Съобщение №63/2018

Изх. №283(1)/31.01.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на арматурен цех в имот с номер 058017 в местността Над междата, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:„МЕТАЛ ИНВЕСТ 2016“ ЕООД, ЕИК 204282143

Прочети още...

Съобщение №62/2018

Изх. №257(1)/31.01.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 258004 в местността Нежовец, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Йордана Гьошева“

Възложител:наследниците на Йордана Гьошева

Прочети още...

Съобщение №61/2018

Изх. №256(1)/31.01.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 256017 в местността Рашанец, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на Панталей   Йончев“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ПАНТАЛЕЙ ЙОНЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №60/2018

Изх. №266(1)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Разширение на земеделско стопанство в имот № 000026, местност „Мусли чифлик“, землище на с. Кладенци, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:АНДОН КЛЬОНТОВ

Прочети още...

Съобщение №59/2018

Изх. №258(3)/29.01.2018 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с номер 050038 в местността Голек, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград от „нива“ за „къщи за гости, спортни обекти и площадки и паркинги“

Възложител:ВАЛЕНТИН ЧЕТРАФИЛОВ

Прочети още...

Съобщение №58/2018

Изх. №234(2)/29.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости и басейн в имот № 101020, местност „Бряста“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ЕЛЕНА ЯНЕВА

Прочети още...