Съдържание

Посетители

В момента има 241  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №43/2018

Изх. №141(1)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за козметика и медицински изделия в поземлен имот с идентификатор 04279.619.379 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ XII-619.379, кв. 5 по плана на Промишлена зона на гр. Благоевград)“

Възложител: „ДЕСПИК“ ЕООД, ЕИК 204282143

Прочети още...

Съобщение №42/2018

Изх. №137(1)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на временен преместваем обект с идентификатор 17395.501.3126.2, разположен в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3126 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград от „търговска дейност“ в „стоматологичен кабинет“

Възложител: ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ

Прочети още...

Съобщение №41/2018

Изх. №124(1)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.225.1.3, находящ се в съществуващата жилищна сграда с идентификатор 04279.610.225.1 в имот с идентификатор 04279.610.225 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ IV-340 в кв. 20 по плана на III микрорайон, гр. Благоевград), от „търговски обект“ в „образователен център за почасово обучение“

Възложител: БОЯНА ШАРБАНОВА

Прочети още...

Съобщение №40/2018

Изх. №109(2)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости, складови и търговски помещения в имот №050058, землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител: МЕДЖИТ КАМБУР

Прочети още...

Съобщение №39/2018

Изх. №70(1)/22.01.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на четири (4) броя жилищни сгради, по една във всеки от имоти с номера 020042, 020041, 020052, 020053 в местността Въчевица в землището на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: РОСЕН ДЕСПОДОВ

Прочети още...

Съобщение №38/2018

Изх. № 121(1)/19.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща базова станция в имот № 024006, местност „Клисура“, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград в базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz № BLG0091_Спатово“

Възложител:„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК131468980

Прочети още...

Съобщение №37/2018

Изх. № 120(1)/19.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Преустройство на съществуваща базова станция в имот № 049026, местност „Чуката“, землище на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил в базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz № KNL0022 Mursalevo“

Възложител:„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК131468980

Прочети още...