Съдържание

Посетители

В момента има 742  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на Решение № 01-ДО-276-0 от 29.10.2013 г.

Решение № 01-ДО-276-1 от 11.08.2014 г.: прекратявам действието на Решение № 01-ДО-276-0 от 29.10.2013 г. на ЕТ „ДАНИ – ЕМИЛ САШЕВ"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-311-0/10.07.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-311-0/10.07.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „БОР ДИМИТРОВ - 06" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-310-0/10.07.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-310-0/10.07.2014 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ – БЕЛАСИЦА" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на Решение № 01-ДО-275-1 от 07.05.2014 г.

Решение №01-ДО-275-2 от 20.06.2014 г.: Прекратявам действието на Решение № 01-ДО-275-1 от 07.05.2014 г. на „ЕВРОИМПЕКС – БЛАГОЕВГРАД" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ №01-РД-258-2/20.06.2014 г.

Решение №01-РД-258-3 от 20.06.2014 г.: Прекратявам регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-258-2 от 30.04.2014 г.  на „ЕВРОИМПЕКС – БЛАГОЕВГРАД" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ №01-РД-151-0/21.07.2011 г.

Решение №01-РД-151-1 от 13.05.2013 г.: Прекратявам регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-151-0 от 21.07.2011 г.  на „ИВИС" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ №01-РД-227-0/12.02.2013 г.

Решение: Прекратявав регистрацията и действието на регистрационен документи № 01-РД-227-0 от 12.02.2013 г.  на „БУЛ ЕКО 87" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението