Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-417-0/19.09.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-417-0/19.09.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-417-0  от 19.09.2016 г. на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-411-0/15.08.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-411-0/15.08.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „МЕБЕЛ КОМЕРС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-404-0/10.06.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-404-0/10.06.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „АЛФА ДИНАМИК“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-319-1  от 29.12.2015 г. на  „ХМЦ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-395-0/08.03.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-395-0/08.03.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на "ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-ДО-277-2 от 12.02.2016 г. за отказ от изменение и допълнение

Решение № 01-ДО-277-2 от 12.02.2016 г. за отказ от изменение и допълнение на разрешение на МБАЛ „СВЕТИ ВРАЧ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението