Съдържание

Посетители

В момента има 785  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УO-03/24.04.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-03/24.04.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешениеза дейности с отпадъци №01-ДО-272-0/22.05.2013 г. на „Дизар Мегаметал" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-02/08.04.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-02/08.04.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-264-1/17.03.2015 г. на "КИОГ" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на Решение № 01-ДО-252-1 от 25.02.2014 г.

Решение № 01-ДО-252-2 от 23.03.2015 г.: прекратявам действието на Решение № 01-ДО-252-1 от 25.02.2014 г. на „ПАЛАДИА"ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-252-1 от 16.03.2015 г.

Решение № 01-РД-252-1 от 16.03.2015 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-252-0 от 22.007.2013 г. на „ПАЛАДИЯ" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ № 01-РД-225-1 от 10.03.2015 г.

Решение № 01-РД-225-1 от 10.03.2015 г.: Прекратявам действието на Регистрационен документ № 01-РД-225-0 от 12.02.2013 г. на ЕТ „АСТЕР - С – ТОДОР СТЕФАНОВ ИВАНОВ"

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-01/23.01.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-01/23.01.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-331-0/12.01.2015 г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-240-1/12.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-240-1/12.01.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „СТАК" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението