Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № УO-07/25.09.2015 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-07/19.09.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за дейности с отпадъци №01-ДО-251-0/08.03.2015 г. на „Росиво" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-06/25.09.2015 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-06/19.09.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за дейности с отпадъци №01-ДО-262-2/23.04.2013 г. на „Метал инвест" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-05/25.09.2015 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-05/19.09.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-192-2/25.05.2015 г. на „Софида М" ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-375-0/17.09.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-375-0/17.09.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИНСКА МУРА“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-04/12.08.2015 г. за за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-04/12.08.2015 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешениеза дейности с отпадъци №01-ДО-366-0/27.07.2015 г. на „Ивек 53" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-355-0/05.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-355-0/05.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА“ - ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-354-0/03.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-354-0/03.06.2015 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „Джамбо 2007" ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението