Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №932/2019

Изх. №3765(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XII - 484, кв. 22 по плана на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. К. С.

Прочети още...

Съобщение №931/2019

Изх. №3764(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Пристройка към жилищна сграда в УПИ IV, кв.13 по плана на с. Дебрен , община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: И. М. Т.

Прочети още...

Съобщение №930/2019

Изх. №3763(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в УПИ I пл. № 402, кв.37 по плана на с. Дебрен , община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: И. Т. Г.

Прочети още...

Съобщение №929/2019

Изх. №3762(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка към жилищна сграда в УПИ III, кв.33 по плана на с. Дебрен , община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Л. Т. Г.

Прочети още...

Съобщение №928/2019

Изх. №3761(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова жилищна сграда (първи етап) в УПИ XI - 51, кв. 7 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Р. Н. Р.

Прочети още...

Съобщение №927/2019

Изх. №3756(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна стопанска сграда в едноетажна вилна сграда в имот 120.1511 по плана на новообразуваните имоти в местност Шейтан дере, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Д. М. Д.

Прочети още...

Съобщение №926/2019

Изх. №3755(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.286.9 в местността Гумнище по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Г. К.

Прочети още...