Съдържание

Посетители

В момента има 737  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 9/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 03504.403.2101 по одобрени кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Съобщение № 8/2012 г.

Инвестиционно предложение “Технологичен план за залесяване през 2012 година на земи от ДГФ, попадащи в териториалния обхват на ДГС - Благоевград, землище на с. Горно Хърсово и с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград”

Съобщение № 7/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на стопанска постройка в имот № 000761 с площ 5,138 дка, местност „Валтата“, землище на с. Любовище, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 6/2012 г.

Инвестиционно предложение „Ремонт и реконструкция на детска площадка в поземлен имот с идентификатор 65334.300.3032 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 5/2012 г.

Инвестиционно предложение „Център за отдих и спорт на открито“, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 65334.303.6107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград

Съобщение № 4/2012 г.

Инвестиционно предложение „Ремонт и рехабилитация на спортно игрище в ж.к. „Спартак“, поземлен имот с идентификатор 65334.302.6019 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 3/2012 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен достъп от туристически обекти до парк „Свети Врач“ в имот с идентификатор 65334.102.151 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“