Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 2/2012 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 56126.45.123, местност „Неволница-лозята“ по КК на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение № 1/2012 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство" в поземлен имот с идентификатор 56126.7.60, местност „Зиче“ в землището на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“