Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-434-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-434-0/08.03.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“, ГР. ХАДЖИДИМОВО

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-02/01.03.2017 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-02/01.03.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Регистрационен документ №01-РД-237-2/15.02.2016 г. за дейности по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци на територията на цялата страна, издадено на „РЕГИНА ТРАНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-365-2/10.02.2017 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-365-2/10.02.2017 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-362-2/10.02.2017 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-362-2/10.02.2017 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-431-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-431-0/07.02.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ФАБРИКА ХАМЕФА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-429-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-429-0/07.02.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ТЕМЕЛКОВ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-430-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: № 01-РД-430-0/07.02.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ФАБРИКА ХАМЕФА“ ЕООД, гр. Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението