Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-196-5/06.07.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-196-5/06.07.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на ЕТ „ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-418-0  от 19.09.2016 г. на „МЕТАЛ УУД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-387-0  от 18.12.2015 г. на „ПИРИНСКА МУРА“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-185-2  от 04.01.2017 г. на „ВИ ТИ КЪМПАНИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-231-0  от 01.03.2013 г. на ЕТ „ВСЕМИРА – ЛЕК – ЕМИЛ ВОЙНОВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-416-0  от 17.09.2016 г. на ЕТ „ГЕОРГИ ПЕНЧОВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-415-0  от 17.09.2016 г. на ЕТ „ГЕОРГИ ПЕНЧОВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението