Съдържание

Посетители

В момента има 295  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

До ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДЮЛГЕРОВ, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЪРБЕВ - УПРАВИТЕЛИ НА „МАСИВ МЕБЕЛ“ ООД,ЕИК: 202586037

Прочети още...

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-328-0  от 18.12.2014 г. на ЕТ „ЧАВДАР ДЖУРИН – ДЕЛТА - Д“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № УO-01/09.01.2017 г. за поправка на очевидна факгическа грешка

Решение № УО-01/09.01.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за дейности с отпадъци №01-ДО-286-0/20.12.2016 г. на „Серж-2013“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-272-1/05.12.2016 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-272-1/05.12.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „НИДЕКС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-423-0/04.11.2016 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение № 01-РД-423-0/04.11.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ФАБРИКА ХАМЕФА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-362-1/03.10.2016 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-362-1/03.10.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-365-1/03.10.2016 г. за отказ за изменение на регистрационен документ

Решение № 01-РД-365-1/03.10.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението