Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-17-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ на р. Мусомишка, землище на с. Мусомище, община Гоце Делчев”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-171-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-171-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „МВЕЦ „Белица“ на р. Белишка“, землище на гр. Белица, община Белица” с възложител „Газ инвест“ АД

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-65-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-65-ПР/2007 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Канализация с. Долно Българчево с малка пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ)“ в землището на с. Долно Българчево, община Благоевград, с възложител Община Благоевград"

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево“ на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар - ресторант и зона за преспиване на персонала в имоти № 000371 с площ 6.840 дка, № 000372 с площ 9.205 дка, № 000373 с площ 3.679 дка и № 000375 с площ 33.422 дка, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли, обл. Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-73-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-73-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк в имоти № № 664001, 664002, 664003, 664004, 664005, 664006, 664007, 664008, 664009, 664010, 000362, местност „Якорудчица“, землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на медицински център в имот с пл. №702 кв. 50 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...