Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-26-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на мини голф игрище в част (9.290 дка) от поземлен имот с идентификатор 17395.50.39 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-28-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти №№009002, 009004 и 009009 в землището на с. Самуилово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-37-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-37-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва в имот №000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-06-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-06-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция в имот №120034 с площ 11.352 дка в местността „Гробето“, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-59-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци (домати, краставици и зелена салата) в имот № 011001, местност „Зигвели“, землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-08-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс с капково напояване в поземлен имот № 003013 в землището на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-56-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на панорамен път Банско-КС „Пирин“ от км 0+000 до км 3+734.85 с трасе преминаващо поземлени имоти с идентификатори 02676.104.1091, 02676.92.1091, 02676.93.1091, 02676.2.1091, 02676.120.589, 02676.121.589, 02676.122.589, 02676.140.595, 02676.122.584, 02676.142.584 и 02676.144.584 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, община Благоевград“ с възложител Община Банско

Прочети още...