Съдържание

Посетители

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига“ на р. Пиринска Бистрица в землището на с. Кулата, община Петрич и с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-09-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на мултифункционална оранжерийна инсталация със складове и съпътстващи помощни сгради в имот №000338 с площ 10.003 дка, местност „Струмешница“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03/2010 г. по ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03/2010 г. по ОВОС за инвестиционно предложение за „Мотелски комплекс и атракционен център в имот №022036, местност „Капсиди”, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-29-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-29-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Търговски комплекс в имот № 011109, местност „Лозарски андък“, землище на с. Марикостиново, община Петрич“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-18-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-18-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2596 е.ж. и довеждащ колектор за с. Коларово, община Петрич“ в имот №064028, местност Карталица, землище на с. Коларово, община Петрич

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-25-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и търговия с метални отпадъци (от черни и цветни метали)” с местоположение: УПИ 020005, местност “Погреби”, землище на с. Ново Делчево, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-40-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-40-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Комплексно обслужване в имот №028076, землище на с. Крупник, община Симитли област Благоевград“

Прочети още...