Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №819/2022

Изх. №2576(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на отливен канал за събиране на повърхностни дъждовни води до р. Санданска Бистрица в имоти с идентификатори 65334.302.6053, 65334.302.6054 65334.302.6059, 65334.302.6055, 65334.302.6061, 65334.301.2619, 65334.301.2620 и 65334.302.6063 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №818/2022

Изх. №2206(4)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно - предавателна станция № 2142 в поземлен имот с идентификатор 47754.2.261 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №817/2022

Изх. №1188(7)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, офис и магазин в поземлен имот с идентификатор 61813.750.361 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: С. Щ.

Прочети още...

Съобщение №816/2022

Изх. №3139(15)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на кози и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж на нуждите на фермата, разположена в поземлен имот с идентификатор 51860.16.97 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ПАСКАЛ МОСКОВ“

Прочети още...

Съобщение №815/2022

Изх. №2718(1)/23.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за инвентар в поземлен имот с идентификатор 67369.200.598 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: П. С.

Прочети още...

Съобщение №814/2022

Изх. №2678(1)/23.06.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за нов водопровод от съществуващ водопровод PE DN 160 в регулацията на с. Рилци, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 62699.22.6 в местността Рефетица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград

възложител: Н. Р.

Прочети още...

Съобщение №813/2022

Изх. №2660(1)/23.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.121.2 в местността Динов чифлик по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: П. И.

Прочети още...