Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1173/2018

Изх. №4240(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пречиствателна станция за отпадъчни води в едно с резервоар за поливна инсталация в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„КОНВЕНТА 7“ ЕООД ЕИК 201725199

Прочети още...

Съобщение №1172/2018

Изх. №4218(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка на оборудване и обзавеждане за „СПА къщи Главчеви“, находящи се в имот с планоснимачен №452 по плана на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „СОНЯ ГЛАВЧЕВА“, ЕИК 201902009

Прочети още...

Съобщение №1171/2018

Изх. №4216(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка на оборудване за цех за производство за салфетки, разположен в част от съществуваща масивна сграда с идентификатор 17395.501.594.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ОРЕГОНА ИНДЪСТРИ“ ООД ЕИК 202714191

Прочети още...

Съобщение №1170/2018

Изх. №4212(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Закупуване на оборудване за медицински кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 17395.501.897.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.897 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„ЦЕНТРАЛ – 92 -94“ ООД, ЕИК 203529103

Прочети още...

Съобщение №1169/2018

Изх. №4209(1)/10.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Създаване на бутикова пекарна в сграда с идентификатор 61813.759.270.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61813.759.270 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1168/2018

Изх. №4182(1)/10.12.2018 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02693.314.18 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:И. П. А.

Прочети още...

Съобщение №1167/2018

Изх. №4203(1)/07.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортното училище, находящо се в имот с идентификатор 65334.300.1197 по одобрена кадастрална карати кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...