Съдържание

Посетители

В момента има 230  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1138/2018

Изх. №4031(1)/05.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на сервиз за обслужване на автомобили в сграда с идентификатор 43243.20.25.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43243.20.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „СПИЙД ТРАНС КМ“ ООД ЕИК 20349523

Прочети още...

Съобщение №1137/2018

Изх. №3891(3)/05.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река Глазне“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №1136/2018

Изх. №4134(1)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Разширение на обект „Модулна мини мандра и транжорна“ в имот № 003007, местност „Керемидарката“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград, чрез поставяне на модулен обект за преработка на мляко.

Възложител: ЕТ «ЗП ИВАН ПАНЧЕВ», ЕИК 203753642

Прочети още...

Съобщение №1135/2018

Изх. №4133(1)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника в имоти № 018022 и № 018023, местност „Мантара“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Д. Б. Г.

Прочети още...

Съобщение №1134/2018

Изх. №4132(1)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка в поземлен имот с идентификатор 04279.125.59 в местността „Цигларката“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител:Г. А. К.

Прочети още...

Съобщение №1133/2018

Изх. №4128(1)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Разширяване на услугите на авторемонтна работилница в парцел ІІІ-303, кв. 29 по ЗРП на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител:ЕТ „АНТОН БАЛАБАНОВ“

Прочети още...

Съобщение №1132/2018

Изх. №4117(1)/04.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Извършване на строително - ремонтни дейности и оборудване на съществуваща индивидуална практика за първична дентална помощ, находяща се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2470.12.1, разположен на първо ниво от сграда с идентификатор 17395.501.2470.12, изградена в поземлен имот 17395.501.2470 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител:„Д-Р МАРТИН МАРИН - АИППМПДМ“ ЕООД, ЕИК 202467378

Прочети още...