Съдържание

Посетители

В момента има 339  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1542/2022

Изх. №4957(1)/02.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №1541/2022

Изх. №4902(1)/02.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Склад - реконструкция и промяна предназначението на селскостопанска сграда с идентификатор 02693.501.729.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 02693.501.729 (УПИ II-729, кв. 34 по плана на с. Баня) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Г. Ж.

Прочети още...

Съобщение №1540/2022

Изх. №4898(1)/02.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за уличен водопровод от съществуващ водопровод PE DN 90 за захранване на поземлени имоти с идентификатори 04279.111.27 и 04279.111.35 в местността Джампалица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: „ПЛАНА ТЕРА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1539/2022

Изх. №4897(1)/02.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 50 kW, върху покрива на сграда с идентификатор 04279.55.24.1 и в прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 04279.55.24 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „МЕБЕЛНА БОРСА ЕВРОМЕБЕЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1538/2022

Изх. №4840(1)/02.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ VI-307, кв. 33 по плана на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Д. В.

Прочети още...

Съобщение №1537/2022

Изх. №4555(4)/02.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 03504.238.14, местност Гарата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: И. Х.

Прочети още...

Съобщение №1536/2022

Изх. №4471(3)/02.12.2022 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 49312.11.36 в местността Кадиица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Б. Г.

Прочети още...