Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1556/2022

Изх. №4969(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04279.82.1 и 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обединяването им в нов поземлен имот с идентификатор 04279.82.48 с предназначение „за кафе, офис, автомивка и сервизно-ремонтна работилница (без смяна на масла и бояджийски услуги)“

възложител: Ю. Г.

Прочети още...

Съобщение №1555/2022

Изх. №4961(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.4.11 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за магазини, офиси, жилища и услуги“ - ново ниско свободно застрояване

възложител: Й. К.

Прочети още...

Съобщение №1554/2022

Изх. №4938(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.606.292 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: П. Н.

Прочети още...

Съобщение №1553/2022

Изх. №4937(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.67.12 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел образуване на три броя нови имота с идентификатори 04279.67.61, 0479.67.62 и 0479.67.63 с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно жилищно застрояване и един брой имот с идентификатор 04279.67.60 с предназначение „алея за достъп“. 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.67.61 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №1552/2022

Изх. №4934(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.76.1 в местността Дабо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПИРОС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1551/2022

Изх. №4932(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система (централа) в поземлени имоти с идентификатори 56126.603.1854 и 56126.603.7898 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ПЕТРИЧ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1550/2022

Изх. №4792(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на дейност автосервиз, сграда за смяна на гуми, магазин, кафе и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 04279.129.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ГУМЕКСПРЕС-1“ ЕООД

Прочети още...