Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №23/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма в имот №076004, местност „Под селото", землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград

Съобщение №22/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда с медицински център в поземлен имот с идентификатор 04279.602.107 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №21/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на амбулатория за първична дентална помощ в част от новострояща се жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.613.366 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №20/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Създаване на овощна градина от череши и изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води в имот №012021, с площ 43.753 дка, местност „Кюшето", в землището на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №19/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжерия и селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция в имот №120034 с площ 11.352 дка в местността „Гробето", землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №18/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.601.1326.1.45, находящ се в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.601.1326 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от офис в кабинет за дентална медицина"

Съобщение №17/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на четири /4/ бр. къщи и един /1/ бр. къща за гости с ресторант в имот № 008024 и с площ 5.930 дка, местност „Дъбето", землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград"