Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №44/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващо помещение – офис, находящ се в сграда, разположена в УПИ ХІІ-890, кв. 116 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Съобщение №43/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от къпини в поземлен имот №130011 с площ 11.698 дка в землището на с. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Съобщение №42/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от малини в поземлени имоти с №№ 000283, 000865, 000864, 000863 и 000291 с обща площ 41.589 дка в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение №41/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за отглеждане на телета в поземлен имот №099040, местност „Папото“ в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №40/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изместване на въздушна електропроводна линия 20 кV „Сливница“, преминаваща през парк в кв. 81 по плана на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение №39/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия и обслужваща сграда в поземлен имот №037024 с площ 6.149 дка в местността „Вадата“, землище на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №38/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни в имот №426002 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“