Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №37/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Залесяване с тополи на имоти с №№059013, 051047, 075033, 075032 в землището на с. Долно Драглище и имоти с идентификатори 61813.137.67, 61813.137.68, 61813.587.108, 61813.685.884, 61813.26.53, 61813.24.42, 61813.37.59 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел производство на биомаса и закупуване на земеделска техника“

Съобщение №36/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия с площ 10 дка в поземлен имот №000203 с площ 19.084 дка, местност „Киселица“ в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №35/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот №038006 с площ 6.901 дка в местността „Падарката“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №34/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на черешови градини в имоти № 009023 с площ 5.036 дка и № 009038 с площ 4.871 дка в местността „Никокош”, землище на на с Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, и имот № 020020 с площ 17.374 дка в местността „Америка”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”

Съобщение №33/2015 г.

Инвестиционно предложение:„Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение №32/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в имот №003007 с площ 3.759 дка в местността „Шопов гроб“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №31/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни градини в имоти №№ 124010, 070001 и 061010, местност „Арго“ и имот №084001, местност „Ормано“ в землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“