Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №65/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс в имоти №011018 и №011019 в местността „Кадийца“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №64/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма в имот с идентификатор 02676.8.850 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №63/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на търговска и производствено складова база за метални елементи в поземлен имот с идентификатор 56126.316.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №62/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма в имот с идентификатор 02676.8.850 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №61/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Движение и транспорт – изграждане на паркинг с прилежащи офиси в поземлени имот №003017 в землището на с. Железница, община Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №60/2015 г.

Инвестиционно предложение: Движение и транспорт – изграждане на паркинг с обслужващи сгради и съоръжения в поземлени имот №278009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №59/2015 г.

Инвестиционно предложение: Добив на подземни богатства скално-облицовъчни материали - гнайси от площ „Ореше“ в землищата на с. Ореше и с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград“