Съдържание

Посетители

В момента има 395  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №51/2015 г.

Инвестиционно предложение: Рехабилитация, реконструкция и изграждане на път от км 0+000 на път BLG 1291/BLG 1071 Симитли – Черниче/Черниче – Крупник – Полена – Сушица до местността „Коматинските скали“, община Симитли, област Благоевград и изграждане на паркинг в имот №000394 в землището на с. Брестово, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №50/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на апартамент, находящ се на партерния етаж на сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.9454 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в кабинет по дентална медицина“

Съобщение №49/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на магазин разположен в УПИ XI-904 от кв. 131 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в стоматологичен кабинет“

Съобщение №48/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма в имот №032102, с площ 2,775 дка, местност „Топавица“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение №47/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в имот №027001, местност „Студената вода“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №46/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения в количество 25000 м3/годишно от участък на воден обект на река Струма, местност „Ормана“ в землището на с. Крупник и с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение №45/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения в количество 20000 м3/годишно от участък на воден обект на река Струма, местност „Средна Валта“ в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“