Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Благоевград

Инвестиционно предложение: „Изграждане на индустриален парк в поземлени имоти с идентификатори: 30702.29.170; 30702.29.191; 30702.29.449; 30702.32.6; 30702.42.287; 30702.42.69; 30702.52.285; 30702.52.290; 30702.29.175; 30702.52.286; 30702.42.451 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.447 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.201; 30702.42.445 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.42.287; 30702.53.444 образуван от поземлен имот 30702.53.13; 30702.29.672 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.273; 30702.29.685, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.138; 30702.29.676, образуван от поземлен имот с идентификатор30702.29.537; 30702.29.680, образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.29.175; 30702.53.442 образуван от поземлен имот с идентификатор 30702.53.280 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД

Инвестиционно предложение: „Изграждате на предприятие за брониране и производство на военна техника в поземлен имот с идентификатор 66460.149.98, местност Горна Драчевица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АГРО ИН 2001“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на топлоелектрическа инсталация в поземлен имот с идентификатор 56126.452.22, местност Амушева лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ИКАР – БГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 49179.8.4, местност Старите лозя по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 57159.57.39, местност Гладно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.18.11, местност Чикуто-впи по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.9.25, местност Лаго по одобрените кадастрална карта на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“