Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ГРАМИ“ ООД

Инвестиционно предложение: „Водозмемане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк1“, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.111.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел водоснабдяване на складова база и цех за месопреработка, находящ се в съседния имот - имот с идентификатор 04279.111.35 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „МАК ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 18 броя еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.650.10, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“