Съдържание

Посетители

В момента има 284  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №37/2019

Изх. №23(1)/21.01.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 87312.8.32, 87312.3.130, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. К. А.

Прочети още...

Съобщение №36/2019

Изх. №72(1)/17.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на лека (ажурна) ограда на имот с номер 019049 в местността Черешите, землище на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №35/2019

Изх. №114(1)/17.01.2019 г.

уведомление за “Горскостопанска програма за имот №062008, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА И. И. А.

Прочети още...

Съобщение №34/2019

Изх. №71()/16.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение “Разширение на обект „Модулна мини мандра и транжорна“ в имот № 003007, местност „Керемидарката“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград, чрез поставяне на модулен обект за преработка на мляко“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА С. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №33/2019

Изх. №4134(3)/16.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение “Разширение на обект „Модулна мини мандра и транжорна“ в имот № 003007, местност „Керемидарката“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград, чрез поставяне на модулен обект за преработка на мляко“

Възложител: ЕТ «ЗП ИВАН ПАНЧЕВ», ЕИК 203753642

Прочети още...

Съобщение №32/2019

Изх. №75(1)/15.01.2019 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Създаване на по-добри условия за предлагане на туристически услуги в Община Разлог чрез ремонт, оборудване и обзавеждане на апартамент за гости „Калоян“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 61813.759.264 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „Е АВАНГАРД ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД ЕИК 201454577

Прочети още...

Съобщение №31/2019

Изх. №68(1)/15.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХIII - 96, кв. 6 по плана на с. Ладарево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: И. С. К.

Прочети още...