Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Новини

"ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ" (трейлър) - очаквайте премиерна прожекция!

Документалният филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ" фокусира вниманието върху значението на старите гори, въз основа на примери от пет планински резервата в Югозападна България. Българската версия на трейлъра може да бъде видяна тук: https://www.youtube.com/watch?v=-GyHmicEcWc

Филмът „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ" е реализиран в изпълнение на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора", финансиран по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г." от Европейския фонд за регионално развитие с бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Благоевград.
Изпълнителен продуцент: Биота Филмс.