Съдържание

Посетители

В момента има 523  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ИКАР – БГ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 49179.8.4, местност Старите лозя по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 57159.57.39, местност Гладно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: "Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.18.11, местност Чикуто-впи по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.9.25, местност Лаго по одобрените кадастрална карта на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ГАЗКОМ 93“ ЕООД, гр. София

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс със СПА център и вътрешен и външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.168.8 в местността Хано по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ВЛ 110 кV от повишаваща подстанция „Хаджидимово“ в поземлен имот с идентификатор 04399.15.60, местност Бааларда по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград до подстанция „Гоце Делчев“ в поземлен имот с идентификатор 05606.35.83, местност Капсии по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград, преминаващ през землищата на с. Блатска, община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, с. Мосомище, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ МЕД“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 32 броя къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.233.27 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня за захранване на къщите за гости с минерална вода“