Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АЛИТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел, медицински център и СПА-център в поземлен имот с идентификатор 02676.150.24, местност „Герачни улици“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград “

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. К.

Инвестиционно предложение: „Къщи за гости и ресторант поземлен имот с идентификатор 40926.151.20, местност „Арнаудовото“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърланово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 бр. млекодайни крави в поземлени имот с идентификатор 77058.5.217 и площ 13.068 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. Т.

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя крави в поземлен имот с идентификатор 03504.5.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица и изграждане на мандра с дневен капацитет до 3000 л краве мляко и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 03504.7.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „МАНТАРА-А“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение „Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторант и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.600.325 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Матанд“ ЕООД

инвестиционното предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 300 бр. млекодайни крави в поземлени имот с идентификатор 77058.5.217 и площ 13.068 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: А. С.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 44464.8.19, местност „Воденицата/Бостанлък“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“