Съдържание

Посетители

В момента има 321  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „СУИС РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлени имоти с идентификатори 61813.527.20 и 61813.527.19, местност Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

Инвестиционно предложение: Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 и 57176.42.7, местност Ранковец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, местност Гнилник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РАМАТ ХААР“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Аквария - М“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдно стопанство в язовир „Нова Ловча“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар с обем 500 куб. м в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград за водоснабдяване на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: Р. З., С. З., Т. З., Х. З., Р. К., В. З., С. З., З. З., Й. З. и А. З.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради и сондажен кладенец с дълбочина 18 м в поземлени имоти с 24367.110.653, 24367.110.652 и 24367.110.651 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“