Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №293/2018

Изх. №1402(3)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение „Зелен център за защита на природата - оранжерия в УПИ XXIII, кв. 34 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Възложител:ОБЩИНА РИЛА

Прочети още...

Съобщение №292/2018

Изх. №1449(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Засаждане и отглеждане на картофи в поземлени имоти с идентификатори 14521.4.53, 14521.4.28, 14521.4.21, 14521.4.195, 14521.4.193, 14521.4.180, 14521.4.164, 14521.4.16, 14521.4.150, 14521.4.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Златарица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:„АКТИВ“ ЕООД ЕИК 101638035

Прочети още...

Съобщение №291/2018

Изх. №1437(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на жилищна сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.300.5414 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„АКТИВ“ ЕООД ЕИК 101638035

Прочети още...

Съобщение №289/2018

Изх. №1384(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел (къща за гости) с механа и джакузи в УПИ IV-203, кв. 4 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ИВАЙЛО ПОПОВ

Прочети още...

Съобщение №290/2018

Изх. №1384(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел (къща за гости) с механа и джакузи в УПИ IV-203, кв. 4 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ИВАЙЛО ПОПОВ

Прочети още...

Съобщение №288/2018

Изх. №1389(1)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ обект – монтаж и демонтаж и склад за гуми в поземлен имот с идентификатор 40539.91.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„НИКОС - ГАЛАКСИЯ“ ЕООД, ЕИК101639009

Прочети още...

Съобщение №287/2018

Изх. №1118(3)/23.04.2018 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ обект – монтаж и демонтаж и склад за гуми в поземлен имот с идентификатор 40539.91.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„НИКОС - ГАЛАКСИЯ“ ЕООД, ЕИК101639009

Прочети още...